Lidija Odorčič, dr. med.

Medicinsko fakulteto sem končala 25.06.1987 v Zagrebu. Diplomsko nalogo s področja nevrologije sem delala pod vodstvom prof.dr.sc. Zdravka Poljakovića dr.med. To je bila epidemiološka naloga z naslovom: Razširjenost multiple skleroze v občinah Kočevje in Ribnica. V veliko pomoč in podporo sta mi bila prim. Beatrika Končan Vračko dr.med iz Medicinske fakultete v Ljubljani in prof. dr.sc. Juraj Sepčić dr.med. iz Medicinske fakultete na Reki.

Od zadnjih let študija in naprej sem se v prostem času ukvarjala z delom na področju zdravstvene preventive v okviru adventistične cerkve. Ta krščanska cerkev je znana po zdravstvenih preventivnih programih že iz 19 stoletja. Sodobne raziskave so potrdile pomen in koristi le teh. Zahvaljujoč doslednosti v zdravem življenjskem slogu, sodijo adventisti med najdalj živeče ljudi na Zemlji. Pogosto so kot skupina predmet znanstvenih raziskav, ali tzv. kontrolna skupina. O pomenu zdrave prehrane, počitka in telesne dejavnosti, vplivu sonca, svežega zraka, vode, abstinence na področju dovoljenih drog, in zaupanja v Boga sem predavala na Reki, v Delnicah, Zagrebu, Križevcih, Koprivnici, Banja Luki, Stuttgartu, Ljubljani, Kočevju in na Jesenicah.

Moja prva zaposlitev je bila v Zdravstvenem domu Kočevje, kjer sem bila razporejena za delo v otroškem in šolskem dispanzerju. Od oktobra 1996 delam v zasebni ordinaciji. Leta 2005 sem bila izbrana za pediatrinjo leta, ki jo pod vodstvom revije Viva izbirajo pacienti v svojih krajih. Sedaj je podoba ordinacije veliko bolj pestra, kot na začetku dela. Vključuje delo z vsemi starostnimi skupinami in je dobesedno prava ordinacija družinske medicine.