Lidija Odorčič, dr. med.

Medicinsko fakulteto sem končala 25.06.1987 v Zagrebu. Diplomsko nalogo s področja nevrologije sem delala pod vodstvom prof.dr.sc. Zdravka Poljakovića dr.med. To je bila epidemiološka naloga z naslovom: Razširjenost multiple skleroze v občinah Kočevje in Ribnica. V veliko pomoč in podporo sta mi bila prim. Beatrika Končan Vračko dr.med iz Medicinske fakultete v Ljubljani in prof. dr.sc. Juraj Sepčić dr.med. iz Medicinske fakultete na Reki.

Od zadnjih let študija in naprej sem se v prostem času ukvarjala z delom na področju zdravstvene preventive v okviru adventistične cerkve. Ta krščanska cerkev je znana po zdravstvenih preventivnih programih že iz 19 stoletja. Sodobne raziskave so potrdile pomen in koristi le teh. Zahvaljujoč doslednosti v zdravem življenjskem slogu, sodijo adventisti med najdalj živeče ljudi na Zemlji. Pogosto so kot skupina predmet znanstvenih raziskav, ali tzv. kontrolna skupina. O pomenu zdrave prehrane, počitka in telesne dejavnosti, vplivu sonca, svežega zraka, vode, abstinence na področju dovoljenih drog, in zaupanja v Boga sem predavala na Reki, v Delnicah, Zagrebu, Križevcih, Koprivnici, Banja Luki, Stuttgartu, Ljubljani, Kočevju in na Jesenicah.

Moja prva zaposlitev je bila v Zdravstvenem domu Kočevje, kjer sem bila razporejena za delo v otroškem in šolskem dispanzerju. Od oktobra 1996 delam v zasebni ordinaciji. Leta 2005 sem bila izbrana za pediatrinjo leta, ki jo pod vodstvom revije Viva izbirajo pacienti v svojih krajih. Sedaj je podoba ordinacije veliko bolj pestra, kot na začetku dela. Vključuje delo z vsemi starostnimi skupinami in je dobesedno prava ordinacija družinske medicine.

Tihomir Odorčič, dr. med.

Medicinsko fakulteto sem končal 29.09.1982 v Zagrebu. Po opravljenem pripravništvu v KBC Rebro v Zagrebu in odsluženem vojaškem roku, sem se leta 1985 zaposlil v Zdravstvenem domu Kočevje. V letih od 1986 do 1989 sem poleg dela v splošni ambulanti opravljal nalogo vodje te ambulante, V letih od 1989 do 1992 sem bil na mestu direktorja Zdravstvenega doma Kočevje. Leta 1993 sem začel delati kot prvi zasebni zdravstveni delavec v Kočevju.

Od leta 1988 sem vključen v delo Kluba zdravljenih alkoholikov Kočevje kot terapevt in član Društva za boj proti alkoholizmu. Leta 2008 mi je ob svojem prazniku občina Kočevje dodelila plaketo za dolgoletno aktivno terapevtsko delo v Društvu za boj proti alkoholizmu, kakovostno obravnavo problematike zasvojenosti ter odnos do zdravljencev in njihovih družin.

Od leta 1987 naprej sem v organizaciji adventistične cerkve izvajal številna predavanja in seminarje s področja zdravstvene preventive in edukacije laikov v različnih krajih bivše in sedanje domovine ter pri izseljencih v Nemčiji in leta 2003 tudi v Avstraliji. Vrsto let sem sodeloval s svojimi nasveti v oddaji radia Univox “Zdravnik svetuje”.

Številni me imajo za pionirja na področju celovite uporabe računalnika pri zdravniškem delu. Že od samega začetka samostojnega dela v svoji zasebni ordinaciji vodim digitalno kartoteko. Leta 1994 sem na srečanju slovenskih zdravnikov družinske medicine predstavil takšen način dela in med tedanjimi skeptiki spodbudil zanimanje za nekaj, ker je danes skoraj obveznost.

V svojem prostem času rad kolesarim, smučam, snemam in urejam video ter predvsem rad potujem. Za slednje pa, kot večina mojih kolegov, imam zelo malo časa.